JUNSKI ISPITNI ROK, OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Računarske nauke 2021

Aprilski 2022/2023Junski 2022/2023
Šifra Predmet Pismeni Usmeni Ispitivači Broj prijava
20.IO14 Matematika 1

09.06.2023.

u 09:00h

Miroslav Ćirić
0
20.IO32 Matematika 3

07.06.2023.

u 09:00h

17.06.2023.

u 09:00h

Dejan Ilić
0