Četvrti internacionalni Young BM kongres studenata biologije i srodnih nauka

Nakon održavanja na Malti, Islandu i Španiji, domaćin četvrtog izdanja YoungBM kongresa će biti Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu od 16. do 23. jula 2020.

Ideja ovog kongresa je da se studenti upoznaju sa konceptom simpozijuma i kongresa još od osnovnih studija, kao i da razmene ideje i ostvare kontakte sa studentima kako iz različitih univerziteta u Srbiji, tako i iz različitih evropskih država.

Studenti mogu prezentovati svoj stručno istraživački rad putem poster prezentacije, usmene prezentacije, mogu održati radionicu ili biti pasivni učesnici.

Za više informacija o Kongresu posetite:
https://youngbm2020.wixsite.com/youngbm

Link za učešće
https://forms.gle/nsV4nARqUP2LvYqT9

Link za volontiranje
https://forms.gle/2kaH2mXn8SKBMVjv8