StES 2019 u Banja Luci

U novembru 2019. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci održaće se 12. multidisciplinarna naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2019 sa međunarodnim učešćem, nova prilika za predstavljanje naučno-stručnih dostignuća studenata širom svijeta. Skup će se održati u Banjoj Luci od 28. do 30. novembra 2019. godine. Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete na StES-u, razmislite o radu koji biste prezentovali i upustite se u svijet nauke i istraživanja. Na stručno-naučnu konferenciju mogu da se prijave studenti osnovnih, master i doktorskih studija, kao i mladi istraživači do 30 godina starosti. Studenti u susret nauci – StES sa međunarodnim učešćem je vodeća naučno-stručna konferencija studenata, multidisciplinarnog karaktera, u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci. Cilj StES konferencije je da se prikažu naučna i stručna dostignuća studenata i mogućnost njihove primjene u praksi, te da se odrede pravci daljeg istraživanja. Konferencija StES je prilika da se unaprijedi naučno-istraživački rad studenata, promoviše naučni duh akademske zajednice, razmjenjuju mišljenja i sklapaju nova prijateljstva.

• PRIRODNE NAUKE – Slobodna tema

• DRUŠTVENE NAUKE – Slobodna tema

• HUMANISTIČKE NAUKE – Humanističke nauke i digitalno doba (organizator ostavlja mogućnost i za prijave van teme, ali uz napomenu da radovi koji se odnose na temu imaju prednost pri objavljivanju)

• INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA – Slobodna tema • BIOTEHNIČKE-POLJOPRIVREDNE NAUKE – Slobodna tema

• ZDRAVSTVENE NAUKE – Slobodna tema ZVANIČNI JEZICI: Jezik srpskog naroda / Jezik bošnjačkog naroda / Jezik hrvatskog nar

• PRIRODNE NAUKE: stes2019.nat@gmail.com

• INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA: stes2019.ingtech@gmail.com • ZDRAVSTVENE NAUKE: stes2019.med@gmail.com

• BIOTEHNIČKE-POLJOPRIVREDNE NAUKE: stes2019.bioagro@gmail.com

• DRUŠTVENE NAUKE: stes2019.soc@gmail.com

• HUMANISTIČKE NAUKE: stes2019.hum@gmail.com

Prijava treba da sadrži:

• Naziv rada

• Ime i prezime autora i koautora

• Naziv ustanove sa koje dolazi student (fakultet i univerzitet)

• Ime, prezime, zvanje i titula mentora

• E-mail odgovornog autora

• Tematsku oblast rada

• Apstrakt (do 300 riječi – prikačen word dokument)

• Ključne riječi (3–6 riječi)

• Navedeno dostaviti i na engleskom jeziku Radovi će biti recenzirani.

Radovi koji prođu recenziju biće objavljeni u zbornicima radova StES 2019 (6 zbornika, za svaku oblast po jedan). Zbornici radova biće objavljeni neposredno prije konferencije.

Dostavljanje/Prijava rada najkasnije do: 15.10.2019.

Kotizacija za učešće na konferenciji iznosi:

• Za domaće učesnike 40,00 KM (20 EUR) i plaća se u gotovini pri registraciji za učešće na konferenciji. Rana prijava 20,00 KM (10 EUR) do 1.9.2019.

• Za strane učesnike 60,00 KM (30 EUR) i plaća se u gotovini pri registraciji za učešće na konferenciji. Rana prijava 40,00 KM (20 EUR) do 1.9.2019.

Kontakt

• PRIRODNE NAUKE: stes2019.nat@gmail.com

• INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA: stes2019.ingtech@gmail.com

• MEDICINSKE NAUKE: stes2019.med@gmail.com

• BIOTEHNIČKE-POLJOPRIVREDNE NAUKE: stes2019.bioagro@gmail.com

• DRUŠTVENE NAUKE: stes2019.soc@gmail.com

• HUMANISTIČKE NAUKE: stes2019.hum@gmail.com

Organizator: Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci

Suorganizator: Univerzitet u Banjoj Luci

Pokrovitelji: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

Mjesto i vrijeme održavanja: Univerzitet u Banjoj Luci, 28–30.11.2019.

Adresa: Univerzitet u Banjoj Luci, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

Uputstvo za pisanje radova