16.12.2020. - KONKURS ZA IZBOR NASTAVNIKA SA PUNIM RADNIM VREMENOM


16.12.2020. - Konkurs za izbor nastavnika sa punim radnim vremenom

Tekst konkursa

Izveštaj dr Tatjana Đekić

Kategorizacija dr Tatjana Đekić

izveštaj dr Maja Obradović

kategorizacija dr Maja Obradović