10.03.2021. - KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA


10.03.2021. - Konkurs za zasnivanje radnog odnosa

Tekst konkursa