Matematika i informatika
Broj 2, sveska 3, decembar  2014.

Departman za matematiku
Departman za računarske nauke
Prirodno-matematički fakultet u Nišu


Korice .....................................................................................................................................................................................................

D. J. Simjanović, B. V. Lapčević, J. Radonjić, D. D. Zdravković,  Zanimlјivi zadaci o broju 2014 (II)................................1-11   

Saša V. Vukašinović,  Zanimljivosti "vedske" matematike.......................................................................................................13-21   

Sadržaj.................................................................................................................................................................................................