Matematika i informatika
Broj 2, sveska 4, maj  2015.

Departman za matematiku
Departman za računarske nauke
Prirodno-matematički fakultet u Nišu


Korice ...................................................................................................................................................................................................................

Dušan J. Simjanović, Mihajlo D. Velјković, Kosa S. Golubović,  Zanimlјivi zadaci o broju 2015 ........................................................1-6   

Jelena R. Radonjić, Branimir V. Lapčević, Dušan J. Simjanović,  Neke osobine popločavanja ravni ..............................................15-47   

Žarko Đurić,  Od površine trougla do određenog integrala ....................................................................................................................49-72   

Sadržaj ..............................................................................................................................................................................................................