Matematika i informatika
Broj 2, sveska 2, jun  2014.

Departman za matematiku
Departman za računarske nauke
Prirodno-matematički fakultet u Nišu


Korice ...........................................................................................................................................................................................................

Saša V. Vukašinović,  Matematika i šah.............................................................................................................................................1-8   

D. J. Simjanović, B. V. Lapčević, J. Radonjić, M. S. Stamenković,  Zanimlјivi zadaci o broju 2014 (I).....................................9-24   

Sadržaj.......................................................................................................................................................................................................