Matematika i informatika
Broj 3, sveska 1, decembar 2015.

Departman za matematiku
Departman za računarske nauke
Prirodno-matematički fakultet u Nišu


Korice ..........................................................................................................................................................................................................

Žarko Đurić,  Površine nekih ravnih figura......................................................................................................................................1-16   

Mirjana Dimitrijević,  Primena izvoda funkcija ............................................................................................................................17-40   

Dimitrije Spasić, Aleksandra Simić, Jovana Krstić, Dušan Simjanović,  Zadaci sa brojevima 2015 i 2016 ............................41-50   

Mihailo Krstić,  Nestandardni načini za sumiranje nekih redova....................................................................................................51-64   

Sadržaj ......................................................................................................................................................................................................