Matematika i informatika
Broj 3, sveska 2, jun 2016.

Departman za matematiku
Departman za računarske nauke
Prirodno-matematički fakultet u Nišu


Korice ..........................................................................................................................................................................................................

Vladislava Stanković,  Teorija čvorova............................................................................................................................................1-16   

Aleksandra Simić, Dimitrije Spasić, Jovana Krstić, Dušan Simjanović, Nenad Vesić,  Zadaci sa brojem 2016.....................17-29   

Mihailo Krstić,  Interativni algoritmi za rešavanje nelinearnih jednačina i sistema.......................................................................30-79   

Sadržaj ......................................................................................................................................................................................................