Matematika i informatika
Broj 3, sveska 3, decembar 2016.

Departman za matematiku
Departman za računarske nauke
Prirodno-matematički fakultet u Nišu


Korice ..........................................................................................................................................................................................................

Nenad Vesić, Dušan Simjanović, Milan Stamenković, Goran Ilić, Složeni zadaci sa prostim brojem.........................................1-18   

Marko Obradović, Mirko Radić,  Kosokutan trokut: poučci o trokutu i veza između sinusa i kosinusa .....................................19-22   

Nebojša Dinčić,  Neki primeri metrika............................................................................................................................................23-36   

Sadržaj ......................................................................................................................................................................................................