Dr Mirjana V. Obradović

Redovni profesor

Departman za hemiju

Slika nije dostupna

Dr Mirjana V. Obradović

botblocker@heartinternet.uk

Biografija


Nema biografije!
AngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!