Mr Danica Piršl

Predavač

Departman za geografiju

Slika nije dostupna

Mr Danica Piršl

Biografija


Nema biografije!
AngažovanjaPublikacije
Trenutno nema angažovanja u nastavi!