Nastava iz predmeta Psihologiija dece i adolescenata

Nastava iz predmeta Psihologiija dece i adolescenata održaće se u SUBOТU - 11.05.2019. godine u 10 i 15 časova  u crvenoj sali, kod prof. dr Jelisavete Тodorović.