Smernice za rad prilikom nadoknade vežbi

Postovane kolege,

Od ponedeljka počinjemo sa nadoknadom vežbi u laboratorijama u obe zgrade.

Sledeće smernice za rad bi posebno naglasili:

  • Svi, nastavnici, asistenti, saradnici, laboranti i student moraju da nose zaštitnu opremu - masku, tako da prekriva nos, usta i bradu. Bez toga, niko ne može da prisustvuje vezbama,
  • SVI UČESNICI NADOKNADE VEŽBI NA FAKULTET DOLAZE NOSEĆI MASKE,
  • Studenti na propisanom rastojanju od 2 metra će ispred ulaza na fakultet (glavni ulaz) čekati nastavnika/saradnika koji će ih u propisano vreme uvesti u laboratoriju,
  • Na ulasku, bilo FF bilo PMF, neophodna je dezinfekcija ruku na obeleženom mestu.  

Molimo Vas da budete tačni sa dolaskom na vežbe zbog ovakvog načina rada.