Konkurs Univerziteta u Nišu za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa ERASMUS+ KA103

Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti Erasmus+, objavio je Konkurs za mobilnost nastavnika i administrativnog osoblja na univerzitetima i drugim  visokoškolskim ustanovama u programskim zemljama.
Konkurs je otvoren do 25. novembra 2020. godine.
Informacije o potrebnoj dokumentaciji i ostale detalje konkursa možete naći na sajtu univerziteta: LINK.