UPIS ŠKOLSKE 2020/21 GODINE

Upis školske 2020/21 god. počinje 12.10.2020.god. po utvrđenom rasporedu.

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

 

 • Ponedeljak 12.10.2020.god. 9h-14h – SVI studenti koji upisuju 2. (drugu) godinu,
 • Sreda 14.10.2020.god. 9h-14h – SVI studenti koji upisuju 3. (treću) godinu,
 • Petak 16.10.2020.god. 9h-14h – SVI studenti koji upisuju 4. (četvrtu) godinu,
 • Ponedeljak 19.10.2020.god. 9h-14h – SVI studenti koji upisuju 5. (petu) godinu,
 • Sreda 21.10.2020.god. 9h-14h – SVI studenti koji upisuju 6. (šestu) godinu,
 • Petak 23.10.2020.god. 9h-14h – ostali studenti

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

 • Ponedeljak 26.10.2020.god. 9h-14h – SVI studenti,
 • Sreda 28.10.2020.god. 9h-14h – SVI studenti.

 

 

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

 • Utorak 13.10.2020.god. 9h-14h – SVI studenti,
 • Četvrtak 15.10.2020.god. 9h-14h – SVI studenti,
 • Utorak 20.10.2020.god. 9h-14h – SVI studenti,
 • Četvrtak 22.10.2020.god. 9h-14h – SVI studenti.

 

Potrebna dokumentacija za upis:

 • Indeks,
 • 2 popunjena ŠV-obrasca (https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202024051.pdf)
 • Popunjena lista predmeta (liste dostupne uz informaciju o upisu školske 2020/21. god.),
 • 1.000,00 din uplata na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 na ime upisa školske godine (poziv na broj 2),
 • 300,00 din uplata na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 na ime osiguranja (poziv na broj 715),
 • Popunjen i od strane studenta potpisan ugovor za samofinansirajuće studente u 3 (tri) primerka (preuzima se u Službi za nastavu i studentska pitanja),
 • Uplata prve rate školarine po Ugovoru,
 • Potvrda iz laboratorije za studente Departmana za hemiju.(ne važi za studente DAS-a)

 

NAPOMENA: Sve aktivnosti oko upisa školske 2020/21 godine sprovesti u skladu sa važećim preporukama u vezi aktuelne epidemiološke situacije.

Smer kretanja studenata koji predaju dokumentaciju: Studenti ulaze na Fakultet na glavni ulaz (kod pošte), gde će se vršiti dezinfekcija obuće, merenje temperature i dezinfekcija ruku.  Predaja dokumentacije će se vršiti na šalteru Službe za nastavu i studentska pitanja. Po završenoj predaji dokumentacije studenti izlaze sa Fakulteta na sporedni ulaz/izlaz (kod telefonske centrale).

 

 

   Prodekan za nastavu

   prof.dr. Snežana Tošić