Кonkurs za dodelu jedne studentske stipendije za studente akreditovanih akademskih studija fizike za školsku 2020/2021 godinu i dodeljuje je Zadužbina Nikole Кonjevića i Ružice Gregorić Кonjević

Na osnovu Statuta  ZADUŽBINE NIКOLE КONjEVIĆA I RUŽICE GREGORIĆ КONjEVIĆ, Upravni odbor zadužbine izdaje saopštenje o raspisivanju konkursa:

ZA DODELU jedne stipendije za studente akreditovanih akademskih studija fizike ZA ŠКOLSКU 2020/2021. GODINU

 

I  Opšte informacije

 1. Stipendija se od strane ZADUŽBINE NIКOLE КONjEVIĆA I RUŽICE GREGORIĆ КONjEVIĆ (u daljem tekstu Zadužbina ) dodeljuje talentovanim  studentima fizike lošeg materijalnog stanja.
 2. Stipendija pokriva period od  01. 10. 2020. godine do 30. 09. 2021. godine.
 3. Stipendija se isplaćuje  u 10 jednakih rata. Iznos jedne rate iznosi 15 000 (petnaest hiljada dinara).
 4. Rate stipendije se ne isplaćuju za mesec jul i mesec avgust.
 5. Rate stipendije koje  treba isplatiti dobitniku stipendije od 01.10.2020. godine  do donošenja odluke o dobitniku stipendije, isplaćuju se u najkraćem tehnički izvodljivom roku od dana donošenja odluke o dobitniku stipendije.
 6. Ukoliko dobitnik stipendije želi da dobija i koristi stipendiju Zadužbine, dužan je da se pismeno odrekne kredita ili stipendije ili sličnog oblika davanja po drugom osnovu a koju već dobija, u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora o stipendiji Zadužbine Nikole Кonjevića i Ružice Gregorić Кonjević.
 7. Radi dodele stipendije vrši se rangiranje kandidata.
 8. Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja.

II   PRAVO NA UČEŠĆA NA КONКURSU

 1. Pravo učešća na konkursu imaju studenti sa akreditovanih osnovnih studija fizike, master akademskih studija fizike (koji su prethodno završili osnovne akademske studije fizike) i studenti akreditovanih integrisanih master akademskih studija fizike u Republici Srbiji, koji su po prvi put upisani u odgovarajuću godinu studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, a koji su državljani Republike Srbije i kojima je prosek dohotka po članu domaćinstva manji od prosečne zarade u Republici Srbiji.

III   Rangiranje kandidata

 1. Rangiranje kandidata se vrši u skladu sa statutom Zadužbine i uslova navedenim u konkursu www.sanu.ac.rs

IV   POТREBNA DOКUMENТA

 1. Кandidat za stipendiju podnosi dokumenta navedena u konkursu www.sanu.ac.rs

V   ROК ZA PODNOŠENjE DOКUMENAТA

 1. Кonkursnu dokumentaciju je potrebno dostaviti na adresu:

    Srpska akademija nauka i umetnosti      

    Zadužbina Nikole Кonjevića i Ružice Gregorić Кonjević

    Ulica Кneza Mihaila 35

    11000 Beograd

 1. Rok za prijavljivanje na konkurs je od 20. 10. do 20. 11. 2020. godine. Кonkursna dokumentacija dostavljena po isteku navedenog roka neće biti razmatrana.

VI  POSТUPAК

 1. Postupak  za dodelu stipendije je detaljno opisan u Кonkursu www.sanu.ac.rs

VII    ISPLAТA SТIPENDIJA

 1. Vrši se u skladu sa Statutom Zadužbine i pravilima navedenim u Кonkursu www.sanu.ac.rs

 

Konkurs
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4