OBAVEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE BOGDANA ĐORĐEVIĆA

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Singularna Silvesterova jednačina i njene primene "  zakazana je za 09.02.2021. u 13 časova.

Mesto odbrane - Amfiteatar  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Kandidat: Bogdan Đorđević, master matematičar

Obaveštenje