NAGRADNI KONKURS FONDA NENADA M. KOSTIĆA ZA NAJBOLJE DIPLOMSKE ILI MASTER RADOVE IZ SVIH OBLASTI ČISTE I PRIMENJENE HEMIJE

Objava konkursa i prijava na konkurs u prilogu.

Objava konkursa 2021.godine
Prijava na konkurs