Obaveštenje o održavanju pripremne nastave za upis na Osnovne akademske studije - Geografija u školskoj 2021/22. godini

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na Osnovne akademske studije-Geografija, biće održana on-line. Pripremna nastava počinje u subotu, 08.05.2021. godine u 10:00 časova i besplatna je.

Za pohađanje pripremne nastave potrebno je prijaviti se do 04.05.2021.godine MSc Milanu Milovanoviću na adresu milovanovic.milan89@gmail.com.

Prijemni ispit se priprema po planu i programu nastave geografije za Gimnaziju.

Literatura:

Prva godina:

Ljiljana Gavrilović, Dušan Gavrilović : „Geografija za prvi razred gimnazije“, (2004.), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Druga godina:

Vladimir Đurić : „Geografija za drugi razred gimnazije“, ( 2006. ), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Тreća godina:

Mirko Grčić, Stevan Stanković, Ljiljana Gavrilović, Svetlana Radovanović, Milomir Stepić, Snežana Đurđić : „Geografija za treći razred gimnazije“, (2008.), Zavod za udžbenike , Beograd.