OBAVEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE SLOBODANA NAJDANOVIĆA

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Elektrohemijska i hemijska sinteza i karakterizacija katalizatora i sorbenata na bazi jedinjenja bizmuta i njihova primena u tretmanu vode "  zakazana je za 27.04.2021. u 12 časova.

Mesto odbrane - Amfiteatar  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Kandidat: Slobodan Najdanović, master hemiičar