Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije Geografije

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na Osnovne akademske studije geografije će se realizovati "online", počev od 19.03.2022. godine. Pripremna nastava je besplatna.

 

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti koordinatoru pripremne nastave asistentu Milanu Milovanoviću.

 

Кontakt: milovanovic.milan89@gmail.com