Fakultet svoje delatnosti ostvaruje preko organizacionih jedinica:

a) za nastavu i nauku:

b) službe za nastavu i nauku:

c) Sekretarijat Fakulteta:

Na Fakultetu postoje sledeći departmani:

 1. Departman za matematiku;
 2. Departman za računarske nauke;
 3. Departman za fiziku;
 4. Departman za hemiju;
 5. Departman za biologiju i ekologiju;
 6. Departman za geografiju.

Katedre departmana su:

 1. Katedra za teorijsku fiziku (Departman za fiziku);
 2. Katedra za eksperimentalnu i primenjenu fiziku (Departman za fiziku);
 3. Katedra za neorgansku hemiju (Departman za hemiju );
 4. Katedra za analitičku i fizičku hemiju (Departman za hemiju );
 5. Katedra za organsku hemiju i biohemiju (Departman za hemiju );
 6. Katedra za primenjenu i industrijsku hemiju (Departman za hemiju );
 7. Katedra za opštu biologiju i ekologiju (Departman za biologiju i ekologiju);
 8. Katedra za eksperimentalnu biologiju i biotehnologiju (Departman za biologiju i ekologiju);
 9. Katedra za fizičku geografiju (Departman za geografiju );
 10. Katedra za društvenu geografiju i ekonomiju (Departman za geografiju );
 11. Katedra za regionalnu geografiju (Departman za geografiju );
 12. Katedra za kartografiju (Departman za geografiju ).