Geografija

 • Jer nas osvešćuje
 • Jer nam daje temelje
 • Jer nas nadograđuje
 • Jer nas usmerava
 • Jer nas intrigira
Globus u ruci

Zašto da studiraš geografiju i turizam?

 • Postaješ široko obrazovana ličnost
 • Omogućava ti da sagledaš i razumeš svet oko sebe
 • Stičeš kompetencije za veliki broj poslova
 • Diploma ti omogućava da radiš širom sveta
 • Stičeš praktična znanja u okviru školske i stručne prakse
Devojka sedi sama sa koferom na ulici i gleda u kartu

Zašto studirati u Nišu?

 • Niš je regionalni centar Južne i Istočne Srbije
 • Niški Univerzitet je jedan od najreprezentativnijih u Srbiji
 • Prirodno-matematički fakultet u Nišu je jedna od vodećih naučno-istraživačkih institucija u zemlji
Zgrada fakulteta
 
 • Zato što je Niš kulturni, obrazovni, privredni i administrativni centar i jer ima:
 • „Nisville Jazz festival“
 • „Filmske susrete“
 • „Horske svečanosti“
 • „Sajam turizma“
 • „Sajam knjiga“
 • „Burekdžijadu“
 • Kazandžijsko sokače…
Nisville Jazz festival

 

Istorijat Departmana za geografiju

 • Osnovan je 1999. godine, kada je formiran i Prirodno-matematički fakultet u Nišu
 • Prva generacija studenata je upisala 2000/2001. godine
 • Do sada je upisalo ukupno 2546 studenata:
  • Stari program: 1195
  • Osnovne: 866
  • Master: 485
Publika u amfiteatru fakulteta
Zgrada fakulteta spolja bočno
Studenti u biblioteci

Departman za geografiju – diplomci

  Do sada je studije završilo 1370 studenata:
 • Stari program: 663
 • Osnovne: 435
 • Master: 272
  Do oktobra 2020. godine upisalo je ukupno 2657 studenata
 • Stari program 1196
 • Osnovne 941
 • Master 520 studenata
Diplomiranje
Diplomiranje
Diplomiranje

Katedre

 1. Fizička geografija
 2. Društvena geografija i ekonomija
 3. Regionalna geografija
 4. Kartografija
 5. Turizam

Studijski programi

 • Akreditovani 2014. godine
 • Struktura naših programa usaglašena je sa standardima i zahtevima evropskog obrazovnog sistema
 • Studentima je omogućen prelaz i nastavak školovanja na drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu
Geograf diplomirao
Geografi na casu, rad u grupi

Osnovne akademske studije – geografija

 • 3 godine, 180 ESPB
 • Stručni naziv – Geograf
 • Obavezni predmeti (24), izborni predmeti (13)
 • Obavezna praktična nastava (terenska)

Master akademske studije

 • Traju 2 godine, 120 ESPB:
  1. Studijski program – Geografija (Master geograf)
  2. Studijski program – Turizam (Master turizmiolog)
 • Geografija – obavezne predmeti (12), izborni predmeti (12)
 • Turizam – obavezni predmeti (15), izborni predmeti (12)
 • Obavezna praktična nastava (terenska)
Studenti u ucionici

Bivši studenti – zaposleni na Departmanu

Projekti na Departmanu

 • Na Departmanu se realizuje veliki broj naučno-istraživačkih projekata na kojima mogu učestvovati i studenti

Festivali nauke

 • “Noć istraživača”
 • “Nauk nije bauk”

Učešća na konferencijama

 • Nastavnici Departmana učestvuju na brojnim naučnim konferencijama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu
 • Ove konferencije su otvorene za učešće studenata

Naš časopis

 • “Serbian Journal of Geosciencies”
 • Izlazi od 2015. godine
 • Objavljuje stručne i naučne radove
Slika casopisa

Saradnja

Globus u ruci

Departman za geografiju sarađuje sa brojnim institucijama u zemlji i inostranstvu:

 • Geografski fakultet u Beogradu
 • Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF Novi Sad
 • Geografski institut “Jovan Cvijić”
 • Srpsko geografsko društvo – podružnica Niš
 • Rusko geografsko društvo u Srbiji
 • Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine “Ekologika”
 • Udruženje “Biogen”
 • Republički hidrometeorološki zavod
 • Republički zavod za statistiku
 • Zavod za zaštitu prirode
 • Zavod za urbanizam
 • Regionalni centar – Niš
 • Turistička organizacija Niš
 • Turistička organizacija Sokobanja
 • Finansijski holding za turizam Sava d.d. – Ljubljana
 • Institut za kineziologiju – Kopar

 

Terenska (praktična) nastava studenata I godine

Terenska (praktična) nastava studenata II godine

Terenska (praktična) nastava studenata III godine

Terenska nastava Master studija 

Hospitovanje

 • U okviru predmeta Metodika nastave geografije, zahvaljujući dobroj saradnji sa skoro svim osnovnim i srednjim školama u Nišu, uspešno se sprovodi praktična nastava već 10 godina

Naši studenti na doktorskim studijama

 • Geografski fakultet – Beograd
 • PMF – Novi Sad
 • Filozofski fakultet – Istočno Sarajevo
 • Fakultet za turističke studije “Turistica” – Portorož
Globus u ruci

Stručne prakse – Hoteli

 • U okviru nastavnog procesa organizuju se različite stručne prakse u zemlji i inostranstvu
 • Iz oblasti hotelijerstva, trenutno se organizuje stručna praksa na Kopaoniku u hotelu “Srebrna lisica”
 • U inostranstvu u hotelima u Francuskoj (5 hotela: Sen Tropeu, Nici, Kanu, na Francuskim Alpima…), u Sloveniji (27 hotela: Portorožu, Kopru, Termama Čatež, Ptuju, Banovcima, Moravskim Toplicama, Bledu…)
Globus u ruci

Stručne prakse – Turističke agencije

 • Iz oblasti poslovanja turističkih agencija, stručna praksa se realizuje u nekoliko turističkih agencija u Nišu: Easy Travell, Aero turs i dr.

Razmena studenata i stručna usavršavanja

 • Međunarodna saradnja omogućava razmenu studenata na različitim nivoima studija
 • Do sada su razmene studenata i stručna usavršavanja realizovana sa velikim brojem Univerziteta u Evropi (Poljskoj, Austriji, Češkoj, Nemačkoj, Portugalu, Holandiji, Kipru, Grčkoj…)
 • Razmena studenata moguća je i preko Erasmus+ projekta

Studentsko organizovanje

STUDENTSKI PARLAMENT – najviši oblik studentskog predstavljanja

Ciljevi i sadržaji rada parlamenta su:

 • zalaganje za kvalitetnu nastavu i uslove studiranja
 • efikasni naučni i obrazovni sistem
 • zaštitu prava studenata
 • Visok nivo standarda studenata i kvalitet studiranja
 • Uticaj na organe i tela Fakulteta
 • Kvalitetno informisanje studenata
 • Saradnja sa fakultetima u zemlji i inostranstvu
 • Organizacija vannastavnih aktivnosti:
  • sportsko-kulturna dešavanja
  • humanitarne akcije
  • “Primatijada”
  • “Turizmijada”
  • “Sajam turizma”
  • “MEKST”

Mogućnosti zaposlenja

 • U osnovnim i srednjim školama
 • U urbanizmu i prostornom planiranju
 • U zavodu za zaštitu prirode
 • U turističkim agencijama
 • U turističkim organizacijama
 • U hotelijerstvu
 • U turističkom planiranju
 • U institutima
 • Na fakultetu

Uslovi za upis Osnovnih studija

  • Završena Gimnazija ili četvorogodišnja stručna škola
  • Položen prijemni ispit iz geografije (program za Gimnaziju)
  • Maksimalan broj poena za upis:
   • 40 poena iz škole
   • 60 poena sa prijemnog ispita
  • Na prvu godinu Osnovnih akademskih studija upisuje se 54 kandidata koji se finansiraju iz budžeta
PRIPREMNA NASTAVA:
 • Dva ciklusa
  1. Marta (subotom i nedeljom)
  2. Početkom juna (radnim danima)
Globus u ruci

Uslovi za upis Master studija Geografije

 • Završene Osnovne studije geografije
 • Maskimalan broj poena za upis je 180 ESPB sa Osnovnih akademskih studija
 • Na prvu godinu Master akademskih studija geografije upisuje se 27 kandidata: Budžet – 18, Samofinansiranje – 9
Globus u ruci

Uslovi za upis Master studija Turizma

 • Završene Osnovne studije geografije i turizma (sa geografskih fakulteta)
 • Srodni studijski programi iz oblasti: Ekonomije i Zaštite životne sredine (sa geografskih fakulteta)
 • Kandidati koji su završili srodne studijske programe, polažu prijemni ispit
 • Na prvu godinu Master akademskih studija turizma upisuje se 27 kadidata: Budžet – 18 studenata, Samofinansiranje – 9 studenata
Globus u ruci

Očekuju vas brojne avanture

Očekuju vas brojni izazovi