21.02.2022

Trening Erasmus+ TeComp projekta

Pogledati poster u prilogu za informacije o Besplatnom online kursu - Teaching and academic writing in English, koji će biti realizovan za nastavnike i saradnike Prirodno-matematičkog fakulteta, u okviru redovnih aktivnosti Erasmus+ projekta TeComp - Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences.

Poslednje dve sesije koje će se odvijati uživo namenjene su odbrani domaćih zadataka.

 

Svi zainteresovani mogu se prijaviti na mail: tecomp.p2018@gmail.com

TeComp poster