13.07.2022

Javni poziv za dostavljanje ponuda za prodaju elektronskog otpada

Dokument u prilogu.

Javni poziv za otkup elektronskog otpada