15.05.2023

Распоред консултативно-припремне наставе за биологију за пријемни испит 2023.

Субота 20.05.2023.

Биологија ћелије (др Вишња Мадић); 12 - 13h

Физиологија животиња и Биологија развића (Александра Петровић); 13-14h.

Морфологија кичмењака и Органска еволуција (др Драгана Стојадиновић); 14-15h.

Молекуларна биологија (др Никола Јовановић);  15h-16h

Основе екологије (проф.др Ана Савић); 16h – 17h

 

Недеља 21.05.2023.

Зоологија бескичмењака (проф.др Маријана Илић Милошевић); 12h до 13h.

Заштита природе (проф.др Ђурађ Милошевић); 13h-14h

Прокариоти и гљиве (проф.др Татјана Миhајилов-Крстев); 14-15h

Еволутивна историја и филогенија копнених биљака (проф.др Зорица Митић);

15 до 16h

Механизми наслеђивања (проф.др Владимир Цветковић); 16h – 17h

 

* Пожељно је да заинтересовани кандидати потврде ког дана (или оба дана) ће присуствовати, на мејл:  vladimir.cvetkovic@pmf.edu.rs