11.09.2023

Резултати конкурсa за креирање идејног решења просторног обележавања и формирања модела скуптуралних конструкција просторија ПМФ-а

Резултати конкурсa за креирање идејног решења просторног обележавања просторија ПМФ-а, разраде плана кретања и формирања модела скуптуралних конструкција од постојеће отпадне грађе, као и планирање позиционирања осмишљених скуптуралних инсталација у оквиру капмуса Факулета, који је расписан 18.01.2023. године:

Прва награда:

  1. Идејно решење просторног обележавања просторија Природно-математичког факултета у Нишу са разрадом плана кретања чији су аутори Младен Милачић ГАФ, Јована Милојевић ФУ, Миња Ђорђевић ФУ, а ментори: Сања Девић, Јефимија Стоичић.
  2. Идејно решење скулптуре од постојеће отпадне грађе, аутори Ана Миленковић ФУ, Сара Стојановић ФУ, Петар Бркић ГАФ, Милош Брезник ГАФ, координатор Никола Стојиљковић,  ментори: Јасмина Тамбурић, Сања Девић, Оливера Николић, Јефимија Стоичић.

Друга награда:

  1. Идејно решење скулптуре од постојеће отпадне грађе чији су аутори Даница Ћирић, ФУ, Јана Новаковић, ФУ, Милена Костић, ГАФ, координатор: Ивана Вушковић, ментори: Сања Девић, Јасмина Тамбурић, Оливера Николић, Јефимија Стоичић

Комисија за спровођење поступка избора идејног решења за просторно обележавање и скулптуру Природно-математичког факултета у Нишу

Анита Милић, ванр. проф., ФУ,

Др Владан Николић, ванр. проф., ГАФ,

Др ум. Миљана Раденковић, доц., ФУ,

Др Зорица Стојановић-Радић, ред. проф., ПМФ.