19.10.2018

Konkurs "U-NI praksa 2018"

Grad Niš i Univerizitet u Nišu  su  raspisalikonkurs za učešće u programu radne prakse, bez naknade, u javnim preduzećima, gradskim opštinama, Gradskoj upravi i službama, ustanovama kulture i sporta.
Kancelarija za mlade Grada Niša sporvodi četvrti put zaredom U-NI praksu i ove godine su predviđena četrdeset četiri mesta za studente završnih godina osnovnih akademskih studija i master studija.

“U-NI praksa 2018” studentima garantuje sticanje praktičnog stručnog iskustva u radu, potvrdu o obavljenoj praksi koju izdaje Grad Niš i Univerzitet u Nišu, mogućnost dobijanja preporuke od strane institucije u kojoj student obavlja praksu i priznavanje prakse kao dodatne aktivnosti od strane obrazovnih institucija u vidu 3 ESPB boda.

Praksa za studente bez naknade će se održati novembra meseca 2018.
godine u trajanju od mesec dana.

Rok za prijavu je ponedeljak, 29.oktobar 2018. godine do 11 časova.

Zainteresovani studenti mogu konkurisati na više pozicija, koje mogu naći u Katalogu pozicija.

Tekst Konkursa za studnete i propratna dokumentacija je dostupna na sajtu Grada Niša: http://www.ni.rs,  zatim Univerziteta u Nišu:
www.ni.ac.rs i Kancelarije za mlade Grada Niša:  http://kzm.ni.rs/ .

Za prijavu na ovaj konkurs potrebno je pripremiti prijavu (u elektronskoj i štampanoj formi), potvrdu o studiranju (skenirano i u štampanoj formi), kopiju prve stranice iz indeksa (skeniranu i u štampanoj formi) i dostaviti na e-adresu:  unipraksa@gmail.com,  uz navođenje naslova imejla: PRIJAVA za U-NI praksu 2018, kao i u štampanoj formi na adresu: Oficirski dom, Orlovića Pavla 28a, 18 000 Niš, uz naznaku na koverti: PRIJAVA za U-NI praksu.

• Konkurs U-NI praksa 2018 pogledajte ovde:
https://www.ni.ac.rs/images/news/stipendije-konkursi/UNI-praksa-2018.pdf

• Katalog pozicija 2018:
<http://www.ni.rs/wp-content/uploads/Katalog-pozicija-2018.pdf>

• Prijavni forular za studente 2018:
<http://www.ni.rs/wp-content/uploads/Prijavni-formular-za-studente-2018.docx>
<http://www.ni.rs/wp-content/uploads/Prijavni-formular-za-studente-2018.pdf>

UNI PRAKSA

Računarski centar