05.12.2018

SEMINAR DEPARTMANA ZA RAČUNARSKE NAUKE

Departman za računarske nauke Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu pokreće naučni seminar pod nazivom Seminar Departmana za računarske nauke. Seminar predstavlja nastavak ranijih naučnih seminara organizovanih na Departmanu i pokriva razne teme u oblasti računarskih i matematičkih nauka. Zamišljen je, pre svega, kao mesto gde će nastavnici, saradnici i studenti Departmana za računarske nauke saopštavati svoje najnovije naučne rezultate, ali i kao mesto gde će svoje naučne rezultate saopštavati gostujući predavači iz zemlje i inostranstva.

Po pravilu, sastanci Seminara će se održavati utorkom, u 13:00 časova, u Crvenoj sali Prirodno-matematičkog fakulteta (sala broj 100), osim onih utoraka kada se u tom terminu održavaju sednice Veća Departmana za računarske nauke.

Prvi sastanak Seminara Departmana za računarske nauke biće održan u utorak 18. decembra 2019. godine, u napred naznačenom terminu i sali, kada će dr Miroslav Ćirić, redovni profesor PMF u Nišu, održati predavanje pod nazivom

 

Težinski i više-vrednosni automati: redukcija broja stanja

(Weighted and multi-valued automata: state reduction)

 

Rukovodioci seminara:

Miroslav Ćirić

Predrag Stanimirović

Branimir Todorović

Računarski centar