04.03.2019

Odluku o dodeli ugovora u vezi javne prodaje sekundarnih sirovina

 

Detaljno u datom dokumentu u prilogu.

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Računarski centar