08.05.2019

The call for applications for the Roma Graduate Preparation Program 2019/20

RGPP pruža studentima / pripremu u akademskoj oblasti od njihovog interesovanja / intenzivne akademske kurseve engleskog jezika / akademsko pisanje / iskustvo pohađanje časova MA kurseva / pripremu za prijemeni ispit za master studije / veštine kritičkog mišljenja / veštine debatovanja / personalizovane savete o studijama, od strane RGPP profesora / seminare na temu identiteta i liderstva / kurseve romskog jezika / Svi upisani studenti dobijaju punu stipendiju koja pokriva: školarinu, zdravstveno osiguranje, mesečnu stipendiju, troškove putovanja i vize, jednokrevetnu ili zajedničku sobu u CEU studentskom domu.

Prijavu mogu podneti:

  • kandidati koji se otvoreno izjašnjavaju kao Romi
  • moraju imati univerzitetsku diplomu (barem diplomu), završenu do jula 2019. Takođe, imajte na umu da morate da predstavite svoj stepen CEU pre početka vaših RGPP studija.
  • mora da poseduju barem srednji nivo znanja engleskog jezika (B1) (nije potreban certifikat).

Rok za podnošenje prijava je 19. maj 2019. Za više informacija o kriterijima prihvatljivosti i procesu prijave, posjetite: https://romanistudies.ceu.edu/appli-rgpp

OBAVEŠTENJE

Računarski centar