08.05.2019

Programi rada kandidata za Dekana Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

Kandidati za Dekana prof. dr Miroslav Ćirić i prof. dr Perica Vasiljević podneli su programe rada za mandantni period 2019 - 2022.

 

Program rada dr Miroslav Ćirić

        Biografije kandidata:

                Prof. dr Miroslav Ćirić

                Prof. dr Mića Stanković

                Prof. dr Tatjana Anđelković

                Prof. dr Jelena Ignjatović

                Prof. dr Aleksandra Zarubica

                Prof. dr Saša Gocić

                Prof. dr Aleksandar Nastić

 

Program rada dr Perica Vasiljević

Računarski centar