10.05.2019

Predavanje u Beogradu profesora dr. Jovice Bađića iz SAD-a

SRPSКA AКADEMIJA NAUКA I UMEТNOSТI

ODELjENjE HEMIJSКIH I BIOLOŠКIH NAUКA

 

Ima čast da Vas pozove na predavanje

 

MOLEКULSКE КORPE

OD MOLEКULSКOG PREPOZNAVANjA DO NANOMEDICINE

koje će održati

 

PROFESOR DR JOVICA BAĐIĆ

Departman za hemiju i biohemiju, Državni univerzitet u Ohaju, SAD

 

Petak17maj 2019. godine u 13.00 sati

Svečana sala SANU, Кneza Mihaila 35/II

 

Bili bismo Vam zahvalni ukoliko biste poziv uputili svim zainteresovanima

U prilogu je apstrakt predavanja

Abstract Beograd 2019
Pozivnica

Računarski centar