21.05.2019

Izdavačka kuća Springer objavila zbornik radova sa naučne konferencije CAI 2019

U periodu od 30. juna do 4. jula 2019. godine u Nišu će biti održana međunarodna naučna konferencija

8th International Conference on Algebraic Informatics – CAI 2019

koju organizuju Prirodno-matematički fakultet u Nišu i Univerzitet u Nišu.

 

CAI je serija konferencija koje svake druge godine organizuje zajednica naučnika zainteresovanih za presek teorijskog računarstva, algebre i srodnih oblasti. Kao i prethodnih sedam CAI-ja, CAI 2019 ima cilj da unapredi razumevanje sintaktičkih i semantičkih problema u računarskim naukama korišćenjem algebarskih modela, kao i da propagira primenu modernih tehnika iz računarskih nauka u algebarskim izračunavanjima.

 

Za publikovanje u zborniku radova i predstavljanje na CAI 2019, preko konferencijskog sistema EasyChair je bilo podneto 35 radova. Nakon procesa recenziranja podnetih radova, u kome je učestvovalo svih 25 članova Programskog odbora i 42 spoljašnja recenzenta, pri čemu je svaki rad imao najmanje tri recenzije (a prosečno 3.1 recenziju), za publikovanje u zborniku i predstavljanje na CAI 2019 je odabrano 20 radova.

 

Knjigu koja sadrži radove sa konferencije CAI 2019 publikovala je poznata izdavačka kuća Springer Nature Switzerland AG, u okviru edicije Lecture Notes in Computer Science. U knjigu su uključeni i apstrakti tri predavanja po pozivu, koje će održati Paul Gastin (Pariz, Francuska), Bane Vasić (Tuson, Arizona, SAD) i Franz Winkler (Linc, Austrija).

 

Urednici ove knjige, a istovremeno i ko-predsednici Programskog odbora CAI 2019, su

  • Miroslav Ćirić (Univerzitet u Nišu, Srbija)
  • Manfred Droste (Univerzitet u Lajpcigu, Nemačka)
  • Jean-Éric Pin (Univerzitet Pariz – Deni Didro, Francuska)

Oni će takođe biti urednici specijalnog broja renomiranog naučnog časopisa Information and Computation, koji izdaje izdavačka kuća Elsevier, gde će biti publikovane proširene verzije najboljih radova predstavljenih na konferenciji CAI 2019.

Obaveštenje -CAI 2019

Računarski centar