30.05.2019

Anketiranje studenata i nastavnog osoblja za rad u toku zimskog semestra 2018/19

Poštovani studenti i nastavnici,

u skladu sa Pravilnikom o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Fakultet sprovodi anketiranje studenata i nastavnika, čime se ispituju stavovi i mišljenja o pitanjima iz svih oblasti koje se proveravaju u procesu samovrednovanja Fakulteta. Objektivno sagledavanje aktuelnog stanja na depatrmanima i Fakultetu u celini, pruža osnovu za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta nastavnog i administrativnog rada.

Obaveštavamo vas da će anketiranje studenata i nastavnog osoblja za rad u toku ZIMSKOG SEMESTRA 2018/19. početi 31. MAJA 2019. i trajaće do 09. JUNA 2019.

  • Svi nastavnici, saradnici i studenti anketiranje mogu da obave sa bilo kog računara (ne samo u okviru fakultetske mreže). Za pristup anketama potrebna je Internet konekcija i web čitač (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).

Sistem za anketiranje je dostupan online, i to:

Anketiranje je ANONIMNO i OBAVEZNO.

Studenti i nastavnici/saradnici koji imaju problem prilikom pristupanja upitniku, mogu da se obrate Petru Petkoviću u Računarskom centru (petar.petkovic@pmf.edu.rs).

 

Komisija za obezbeđenje kvaliteta

Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu