15.07.2019

Nagrada "Stanka Romac" za najbolju doktorsku tezu iz oblasti Humane molekularne gentike ili Biomedicine

"Fondacija Stanka Romac" objavljuje javni konkurs za dodelu nagrade "Stanka Romac" za najbolju doktorsku tezu iz oblasti Humane molekularne gentike ili Biomedicine, urađene u institutima i univerzitetima u Srbiji i odbranjene u periodu od 01.08.2018. do 01.08.2019. godine

Prijava treba da sadrži:
-    Lične podatke podnosioca (adresa stanovanja, elektronska adresa, kontakt telefon)
-    Biografiju i bibliografiju (sa naznačenim radovima objavljenim na osnovu rezultata doktorske teze)
-    Doktorsku tezu

Prijave podneti elektronskim putem na e-mejl adresu: centar@bio.bg.ac.rs ili na adresu: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu za "Fondaciju Stanka Romac" Studentski Trg 16, p.fah 43 11000 Beograd, Srbija

do 10. septembra 2019. godine

NAGRADNI FOND  iznosi 120 000 dinara

Rezultat konkursa će biti objavljen na sajtu Univerziteta u Beogradu-Biološkog fakulteta (http://www.bio.bg.ac.rs/) 20. septembra 2019. godine. 

Nagrada će biti dodeljena 27. septembra 2019. godine, na proslavi dana Biološkog fakulteta
 

Tekst konkursa