12.09.2019

DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA OAS 2019/2020.

Prirodno-matematički fakulet u Nišu upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2019/2020. godine  u drugom konkursnom roku  154 studenata.

Studijski program

Budžet

Program afirmativnih mera

Samofinansiranje

Matematika

60

 

 

Fizika

31

Biologija

26

Geografija

20

Hemija

17

UКUPNO

154

9

0

 

Sve detalje možete saznati u prilogu.

 

Obaveštenje konkurs PMF-a