10.09.2019

Konkurs za mobilnost studenata i nastavnika na Univerzitetu u Tarnovu (Poljska)

Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti Erasmus+, objavio je Konkurs za mobilnost studenata i nastavnika na Univerzitetu u Tarnovu (Poljska).

Konkurs je otvoren do 25. oktobra 2019. godine.
Informacije o potrebnoj dokumentaciji i ostale detalje konkursa možete naći na sajtu univerziteta:
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/10-09-2019