28.10.2019

Upis školske 2019/20. godine za studente svih nivoa studija

UPIS ŠKOLSKE 2019/20. GODINE ZA STUDENTE SVIH NIVOA STUDIJA NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU OBAVIĆE SE OD 07.10.2019. GODINE DO 31.10. 2019. GODINE.

 

ZA UPIS JE POTREBNO:

- INDEKS;

- 2 ŠV OBRASCA POPUNjENA ĆIRILICOM (KUPUJU SE NA FAKULTETU ILI PREUZIMAJU SA SAJTA FAKULTETA);

- POPUNjENA LISTA PREDMETA (DOBIJA SE NA ŠALTERU STUDENTSKE SLUŽBE);

- UPLATA U IZNOSU OD 300 DINARA ZA OSIGURANjE NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA SA POZIVOM NA BROJ 715;

- UPLATA U IZNOSU OD 1000 DINARA ZA UPIS NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA SA POZIVOM NA BROJ 2;

- ZA SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE UPLATA PO UGOVORU (UGOVOR SE DOBIJA NA ŠALTERU) NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA SA POZIVOM NA BROJ 1

-STUDENTI DEPARTMANA ZA HEMIJU OAS I MAS OBAVEZNO DONETI POTVRDU IZ LABARATORIJE

(CENA ESPB BODA ZA OAS I MAS JE 1250 DINARA, ZA DAS JE 1600 DINARA. CENA ESPB BODA SE MNOŽI SA UKUPNIM BROJEM ESPB BODOVA KOJI PRIPADAJU PREDMETIMA KOJE STUDENT ODABERE).

 

STUDENTI OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA I DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA KOJI UPISUJU 7, 8 ILI 9 GODINU STUDIRANjA I MASTER AKADEMSKIH STUDIJA KOJI UPISUJU 5, 6 ILI 7 GODINU STUDIRANjA, POTREBNO JE DA MOLBU ZA PRODUŽETAK STUDIRANjA UPUTE NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU PREKO PRAVNE SLUŽBE.

 

Nakon Odluke Nastavno-naučnog veća za odobrenje produžetka roka studiranja, za OAS I MAS potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 5000 dinara, za DAS u iznosu od 20000 dinara, na žiro račun fakulteta sa pozivom na broj 2.