09.10.2019

Konkurs ERASMUS+ programa Univerziteta u Nišu za mobilnost studenata na Politehničkom Univerzitetu u Torinu (Italija)

Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti Erasmus+, objavio je Konkurs za mobilnost studenata na Politehničkom Univerzitetu u Torinu (Italija).
Konkurs je otvoren do 8. novembra 2019. godine. 
Informacije o potrebnoj dokumentaciji i ostale detalje konkursa možete naći na sajtu Univerziteta u Nišu: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/09-10-2019