11.10.2019

DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA DAS 2019/2020.

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu doktorskih akademskih studija školske 2019/2020. godine u II upisnom roku 30 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 36 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Matematika

6

8

Doktorska škola matematike

2

5

Računarske nauke

8

7

Fizika

6

7

Hemija

8

6

Biologija

0

3

UKUPNO

30

36

Podnošenje prijava kandidata je od 14. oktobra 2019. do 17. oktobra 2019. godine, u periodu od 11 do 13 časova.

Detaljnije u prilogu.

Obaveštenje o drugom konkursnom roku DAS 2019/2020.