11.10.2019

DRUGI KONKURSNI ROK ZA UPIS NA MAS 2019/2020.

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija školske 2019/2020. godine u drugom upisnom roku 111 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 120 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Matematika

23

22

Računarske nauke

13

37

Fizika

14

12

Hemija

7

8

Primenjena hemija

4

7

Biologija

8

9

Ekologija i zaštita prirode

12

8

Geografija

15

8

Тurizam

15

9

UКUPNO

111

120

 

Podnošenje prijava kandidata je od 14. oktobra 2019. do 17. oktobra 2019.godine, u periodu od 11 do 13 časova.

Detaljnije u prilogu.

Obaveštenje o drugom konkursnom roku MAS 2019/2020.