24.10.2019

Konkurs za mobilnost studenata na Univerzitetu u Haenu (Španija)

Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti Erasmus+, objavio je Konkurs za mobilnost studenata na Univerzitetu u Haenu (Španija).

Konkurs je otvoren do 25. novembra 2019. godine.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji i ostale detalje konkursa možete pronaći na sajtu Univerziteta u Nišu: https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/24-10-2019