24.10.2019

Treći konkursni rok za upis na MAS 2019/2020. godine

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu master akademskih studija, školske 2019/2020. godine u trećem upisnom roku, 71 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 119 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Matematika

20

22

Računarske nauke

9

37

Fizika

13

12

Hemija

4

8

Primenjena hemija

2

7

Biologija

1

8

Ekologija i zaštita prirode

10

8

Geografija

6

8

Тurizam

6

9

UКUPNO

71

119

 

Podnošenje prijava kandidata je od 28. oktobra 2019. do 8. novembra 2019.godine, radnim danima u periodu od 11 do 13 časova.

Detaljnije u prilogu:

Tekst konkursa