24.10.2019

Treći konkursni rok za upis na DAS 2019/2020. godine

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu doktorskih akademskih studija, školske 2019/2020. godine u trećem upisnom roku, 23 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta, i 34 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:

Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Matematika

4

8

Doktorska škola matematike

2

5

Računarske nauke

4

6

Fizika

6

7

Hemija

7

6

Biologija

0

2

UKUPNO

23

34

Podnošenje prijava kandidata je od 28. oktobra 2019. do 8. novembra 2019. godine, radnim danima u periodu od 11 do 13 časova.

Detaljnije u prilogu.

Tekst konkursa