31.10.2019

Konkurs za mobilnost studenata i nastavnika na Univerzitetu "Sv. Kliment Ohridski" u Sofiji

Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti ERASMUS+, objavio je Konkurs za mobilnost studenata na Univerzitetu "Sv. Kliment Ohridski" u Sofiji (Bugarska). Sve u vezi sa Konkursom možete pogledati na sajtu Univerziteta - https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/30-10-2019

Univerzitet u Nišu, u okviru programa mobilnosti ERASMUS+, objavio je Konkurs za mobilnost nastavnog osoblja na Univerzitetu "Sv. Kliment Ohridski" u Sofiji (Bugarska). Sve u vezi sa Konkursom možete pogledati na sajtu Univerziteta - https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/31-10-2019-2