17.03.2020

Održavanje nastave u situaciji vanrednog stanja

Poštovani studenti,

u vreme vanrednog stanja u Republici Srbiji nastava na Prirodno-matematičkom fakultetu će se održavati online preko aplikacija u okviru Office 365 platforme (Skype for bussiness, Microsoft Teams). Uputstvo za instalaciju i upotrebu ovih aplikacija biće dostupno na sajtu Fakulteta. Ukoliko imate bilo kakvih problema tehničke prirode obratite se na podrska@pmf.ni.ac.rs . Na ovaj način organizovana nastava počinje sa realizacijom od ponedeljka 23.03.2020. god. po utvrđenom rasporedu. Nastavnici i saradnici su u obavezi da u terminima predavanja  i vežbi, sem laboratorijskih, budu aktivni na izabranoj aplikaciji. O načinu izvođenja nastave, preuzimanja materijala, domaćih zadataka itd. bićete obavešteni od strane predmetnog nastavnika odnosno saradnika.

 

dr Perica Vasiljević, dekan