18.03.2020

Dopuna Odluke o režimu rada zaposlenih na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu.

DOPUNA ODLUKE  

Obaveštenje u prilogu.

Dopuna Odluke o rezimu rada zaposlenih na fakultetu